తెలుగు పుస్తక ప్రపంచం

మీకు నచ్చె అన్ని రకముల తెలుగు పుస్తకలు ,భక్తి పుస్తకలు,పురాణాలు,ఇథిహసాలు. మీ తెలుగు బాషలొ.ఉచితం గా Downlaod చెయ్య వచ్చును.

Thursday, 18 December 2014

Pedda Bala Siksha in Telugu

Pedda Bala Siksha is an encyclopedia in the telugu language. suitable for children and adults. The book contains knowledge related to literature, arts, culture, morals, games, mythology, and science. The book was considered part of the academic syllabus for students until the 1960s.Pedda Balasiksha in pdf format and Pedda Bala siksha in telugu language.

Please Click the links given below for Downloading telugu pedda balasiksha :

Download Pedda Bala Siksha in Telugu 1

Download Pedda Balasiksha in Telugu PDF 2

13 comments:

 1. Excellent thanks alot its very helpful us

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Thakyou so much for sharing

  ReplyDelete
 4. What is this there is less content of moral stories it is full of social studies.

  ReplyDelete
 5. thanks for sharing

  ReplyDelete
 6. Thanks for making this available in net in pdf format

  ReplyDelete
 7. Namaskaram Andi thanks information oke pustakam lo anni pettinanduku

  ReplyDelete
 8. thanks very nice book and so usefull

  ReplyDelete
 9. Thanks for sharing this best stuff with us! Keep sharing! I am new in the blog writing.All types blogs and posts are not helpful for the readers.Here the author is giving 
  928bet

  ReplyDelete